AJAKS S.A.
AJAKS INDUSTRIAL SERVICES

Kontakt

 
Dane firmy:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne AJAKS Spółka Akcyjna
z siedzibą w Poznaniu (kod pocztowy: 61-312) - ul. Ostrowska 366 / 374a, 
wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099529, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000, wpłaconym w wysokości 1.000.000 zł.  
NIP: 778 – 00 – 85 – 144, REGON: 630542800
 
AJAKS S.A.
61-312 Poznań                                                          
Ostrowska 366/374A
Polska - Poland
E-Mail: office@ajaks.com
Tel. +48 61 870 50 15
 
Dział Serwisu Mechanicznego
09-411 Płock
Zglenickiego 42
Polska - Poland
E-Mail: dsm@ajaks.com
Tel. +48 24 365 20 02
 
AJAKS Industrial Services Sp. z o.o.
61-312 Poznań                                                          
Ostrowska 366/374A
Polska - Poland
E-Mail: office@ajaks-is.eu
Tel. +48 61 870 50 15
 
AJAKS Industrie Services GmbH
10719 Berlin
Kurfürstendamm 226
Niemcy - Germany
E-Mail: office@ajaks-gmbh.de
Tel. +49 30 814 50 469