AJAKS S.A.
AJAKS INDUSTRIAL SERVICES

Serwis katalizatorów i reaktorów

Dział Serwisu Katalizatorów AJAKS to grupa wykwalifikowanych techników posiadających wszelkie uprawnienia do prac w warunkach beztlenowych i w przestrzeniach zamkniętych. Nasi pracownicy specjalizujący się w usługach z zakresu wymiany katalizatora wyposażeni są w najnowocześniejszy sprzęt chroniący ich zdrowie i życie, i zapewniający bezpieczne przeprowadzenie rozładunku i załadunku katalizatora w atmosferze azotu.

W ramach serwisu katalizatorów i reaktorów oferujemy podciśnieniowy rozładunek zużytego katalizatora przy użyciu ładowarek próżniowych, przesiewanie katalizatora na frakcje oraz załadunek katalizatora metodą gęstego załadunku (tzw. dense loading) lub zasypową (załadunek grawitacyjny).

Dzięki dużemu doświadczeniu oraz bazie sprzętowej najnowszej generacji jesteśmy w stanie przeprowadzić rozładunek i załadunek katalizatora nawet w najbardziej skomplikowanych reaktorach, np. w reaktorach tabularnych lub wielozłożowych. Podczas wymiany katalizatorów wykonujemy też czynności towarzyszące takie jak pomiar spadków ciśnienia dP oraz wszelkiego rodzaju prace mechaniczno-montażowe na reaktorach.