AJAKS S.A.
AJAKS INDUSTRIAL SERVICES

Ultradźwiękowe oczyszczanie przemysłowe

AJAKS S.A. oferuje wykonywanie prac ciężkiego oczyszczania przemysłowego przy wspomaganiu stosowanych technologii oczyszczania techniką ultradźwiękową wysokiej mocy. Metoda ultradźwiękowa może być zastosowana jako wspomaganie oczyszczania przemysłowego metodą wysokociśnieniową, piggingową, chemiczną luyb próżniową. Ta nowoczesna metoda pozwala na znaczne polepszenie wydajności wykonywanych prac oraz zmniejszenie ilości zużywanej wody i wytwarzania ścieków. Zmniejszona jest też ilość zużywanej energii i poziom wytwarzanego hałasu podczas prac. 

Dzięki wysokim parametrom roboczym stosowanych urządzeń możliwe jest zastosowanie wspomagania ultradźwiękowego przy oczyszczaniu elementów instalacji o długości do 10,0 mb. Szczególne znaczenie ma to dla klientów podczas postojów remontowych instalacji,  gdy występują duże zakresy robót, które muszą być wykonane w krótkim czasie. 

Stosowanie wspomagania ultradźwiękowego jest bardzo korzystne również w przypadku ciężkiego oczyszczania elementów instalacji o skomplikowanej budowie np. zawory, filtry, chłodnice itp.

Świadczenie usługi poprzedzone jest przeprowadzeniem prac testowych w celu ustalenia najlepszych parametrów oczyszczania przemysłowego dla danego przypadku.