AJAKS S.A.
AJAKS INDUSTRIAL SERVICES

Kompleksowa realizacja remontów instalacji

Dzięki ogromnemu doświadczeniu, obszernej bazie sprzętowej i wciąż ulepszanym technologiom AJAKS oferuje kompleksową realizację remontów instalacji we wszelkiego rodzaju zakładach produkcyjnych takich jak: rafinerie, zakłady petrochemiczne, zakłady chemiczne, elektrownie, elektrociepłownie, zakłady papiernicze, celulozownie, huty itp. 

Świadczymy specjalistyczne usługi dla przemysłu, m.in.:

Szeroka gama usług wykonywanych przez naszą firmę już od 28 lat pozwala nam na wszechstronną realizację prac remontowych podczas postojów zakładów produkcyjnych.